Rauhan, kulttuurin ja aktivismin  verkkojulkaisu

Tiedotusvälineille 15.5.2024

 

Taiteilijat ja kulttuurityöntekijät nousevat vastaiskuun hallituksen päätökselle lakkauttaa rauhantyön valtionavustuksen. Pand – taiteilijat rauhan puolesta avaa 15.5.2024 verkkosivuston rauhantyön uudeksi alustaksi nimellä uusisivu.fi.

 

Petteri Orpon oikeistohallitus on päättänyt vaikeuttaa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimintaa lakkauttamalla kokonaan rauhanjärjestöjen yleisavustuksen. Vuodelle 2025 rauhanjärjestöt eivät enää voi hakea valtionavustusta. Rauhantyön avustus on lakkautettu maassamme aikaisemmin ainoastaan synkällä 1930-luvulla.

 

Rauhantyöläiset eivät kuitenkaan tästä lannistu, eikä suomalainen rauhanliike yhteiskunnallisena keskustelijana ja vaikuttajana vaikene. Päinvastoin, rauhanliikkeelle on nykyisen militaristisen ilmapiirin vallitessa entistä suurempi tarve. Rauhanjärjestöt ovat jo aiemmin ilmaisseet yhdessä, että tuen lakkauttaminen on osa kasvavaa militarismia.

 

https://rauhanpuolustajat.org/valtioneuvosto-lakkauttaa-rauhantyon-rahoituksen/

 

Nyt taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden rauhanjärjestö Pand (www.pand.fi) vastaa valtiolle omalla aloitteellaan. Toukokuun puolivälissä julkistetaan uusi verkkosivusto Uusi Sivu (www.uusisivu.fi ) yhteisen rauhantyön areenaksi.

 

Sivusto julkaisee neljä ”numeroa” vuodessa, mutta artikkeleita julkaistaan jatkuvasti. Ensimmäisessä numerossa toimittaja, tietokirjailija Hannu Reime kirjoittaa paraikaa käytävistä sodista Lähi-Idässä ja Ukrainassa, toimittaja, tietokirjailija Jaana Kanninen kirjoittaa Chilen mapuche-kansan ihmisoikeuksista ja toimittaja, käsitetaiteilija Juha-Pekka Väisänen piirtää kuvan rauhanaktivistista ja varjokuvataiteilijasta Elviira Davidowista, muiden muassa.

 

Uusisivu.fi kutsuu kaikkia rauhasta kiinnostuneita osallistumaan rauhanomaiseen, mutta poliittiseen vastaiskuun. Kutsumme siis taiteilijoita ja kulttuurityöntekijöitä tuottamaan sisältöä uudelle sivustolle. Sen toimittajakunta muodostuu kahdesta pitkän linjan aktivistista, toimittaja Jaana Kannisesta ja toimittaja, käsitetaiteilija Juha-Pekka Väisäsestä, joilta saa aiheesta lisätietoa.

 

Jaana Kanninen

jkanninen@gmail.com

puh. 040 505 9799

 

Juha-Pekka Väisänen

jp@jpvaisanen.fi

puh. 050 573 8598

Lisäksi: toimitus@uusisivu.fi

 

Taiteilija Henna Hartikainen aka Mama Radical korottaisi rauhanjärjestöjen rahoja. Kuva Joanna Taipalinen.

Rauhanjärjestöt vaativat rauhantyön rahoituksen vahvistamista 

toimitus- Uusi Sivu

 

 

Suomalaiset rauhanjärjestöt ovat voimakkaasti nousseet vastustamaan hallituksen päätöstä lopettaa rauhantyön avustukset. Taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden rauhanjärjestö PANDin mukaan päätös, joka tulee voimaan vuoden 2025 alussa, on historiallisen huono ja vakavasti ristiriidassa hyvän suomalaisen yhteiskunnan, kansalaisyhteiskunnan ja rauhankulttuurin periaatteiden kanssa.

 

"PANDin näkökulmasta kulttuurin ja taiteen rooli on merkittävä rauhantyössä. Taiteen avulla voimme rakentaa siltoja ihmisten välille ja edistää empaattista ja harmonista maailmaa. On välttämätöntä taata tilat kulttuurille ja taiteelle sekä rahoitus niiden toiminnan mahdollistamiseksi, mukaan lukien esiintyjien matkakulut ja taiteilijoiden palkkiot", sanoo PANDin varapuheenjohtaja Henna Hartikainen.

 

Hartikaisen mukaan taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden osallistuminen rauhantyöhön ja yhteiskunnalliseen keskusteluun on korvaamattoman arvokasta, sillä he pystyvät omalla erityisosaamisellaan tavoittamaan ja välittämään viestejä, jotka saattavat jäädä muilta huomaamatta.

Taide auttaa näkemään uusia kulmia asioista ja kutsuu vuoropuheluun ja tekemään asioita yhdessä, sanoo PANDin varapuheenjohtaja Henna Hartikainen, joka on myös tunnettu taiteilijanimellä Mama Radical.

 

Rauhanjärjestöt ovat yksimielisesti sitä mieltä, että hallituksen päätös rauhantyön avustusten lakkauttamisesta on ristiriidassa suomalaista yhteiskuntaa rakentavien periaatteiden kanssa. Rauhantyö on olennainen osa Suomen hyvinvointia ja turvallisuutta, ja sen rahoituksen leikkaaminen heikentää merkittävästi maamme kykyä rakentaa ja ylläpitää rauhaa.

 

Valtioneuvosto teki päätöksen avustusten lakkauttamisesta 25. huhtikuuta, mikä herätti laajaa närkästystä ja huolta rauhanjärjestöjen keskuudessa. PAND ja muut allekirjoittaneet järjestöt vaativat hallitusta perumaan päätöksen rauhantyön avustusten lakkauttamisesta ja osoittamaan vähintään miljoona euroa vuodessa rauhantyön tukemiseen. Tämä olisi korotus vuoden 2024 avustuksiin. He korostavat, että rauhantyö on perusta, jolle Suomen hyvinvointi rakennetaan, ja sen tukeminen on olennaista kansainvälisen yhteistyön ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi.

 

PAND on vuonna 1983 perustettu taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden rauhanjärjestö, joka edistää, tukee ja kehittää taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden rauhantyötä, yhteiskunnallista vakautta ja konfliktien ehkäisyä pääasiassa Suomessa. Järjestön keskeisinä tavoitteina vuonna 2024 on vahvistaa taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden erityisosaamisesta nousevien sisältöjen ja aloitteiden näkyvyyttä erityisesti rauhan, kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien, osallistuvan demokratian, ydinaseriisunnan ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä.

 

Vuonna 2024 PAND aikoo myös aloittaa uuden toimintamuodon, journalistisesti ammattimaisen verkkojulkaisun nimeltä "Uusi Sivu", edistääkseen yhteiskunnallista dialogia ja rauhankulttuuria.

 

Vetoomuksen allekirjoittaneet järjestöt

 

- Lääkärin sosiaalinen vastuu ry. (LSV)

- Nuoret, rauha ja turvallisuus -verkosto

- PAND - Taiteilijat rauhan puolesta ry

- Rauhankasvatusinstituutti ry. (RKI)

- Sadankomitea ry

- SaferGlobe

- Suomen YK-liitto ry

- Suomen Rauhanliitto ry

- Suomen Rauhanturvaajat ry

- Suomen kristillinen rauhanliike ry

- Suomen Rauhanpuolustajat ry

- Uskontojen yhteistyö Suomessa

- USKOT-foorumi ry

- Suomen YK-nuoret ry