Rauhan, kulttuurin ja aktivismin  verkkojulkaisu

Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund

toiminnanjohtaja Laura Lodenius

Kuva: Suomen Rauhanliitto

Rauhanliitto 2024 on mukana 25.–26.5. Helsingissä Maailma Kylässä tapahtumassa muiden rauhanjärjestöjen kanssa esittelemässä toimintaansa ja kampanjoitaan. Elokuussa olemme olleet mukana kutsumassa koolle pohjoismaisia rauhantoimijoita Ahvenanmaalle Nordic Peace Allianceen puhumaan yhteisistä maailman haasteista ja rauhantyöstä. Hiroshima-iltana 6.8. kokoonnumme muistamaan ydinaseiden uhreja ja protestoimaan ydinasevarustelun hulluutta. Paljon kampanjoidaan tänä vuonna DCA-sopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa liittyen ja valmistaudutaan muun muassa hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon kommentointiin ja siihen vaikuttamiseen. "Stop Killer Robots" - autonomiaa aseissa ja tappamisessa vastustava kampanja, ja tietenkin Ydinaseet - ja ydinaseiden käytön estäminen - on keskeisesti mukana työssä tänä vuonna, johon aina kaipaamme lisää ihmisiä!

Historia ja Tausta

Rauhanliitto - Fredsförbundet on vanha kansalaisjärjestö, ensimmäistä kertaa jo vuonna 1907 autonomian aikana perustettu suomalainen rauhan puolesta toimiva järjestö, jolla on ollut myös aika paljon ruotsinkielistä toimintaa ja toimijoita. Nykyään olemme 18 suomalaisen rauhanjärjestön kattojärjestö ja ylläpidämme Rauhanasema rauhantyön keskusta Pasilassa.

Kampanjat ja Toiminta

Kampanjoimme inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi ajankohtaisissa kriiseissä, mutta ehkä vielä enemmän pidemmällä tähtäimellä rauhaa rakentavista yhteiskuntarakenteista Suomessa ja globaalisti. Puhumme rauhanratkaisujen puolesta sotaa ja väkivaltaa vastaan. Työskentelemme muun muassa asekaupan tiukemman valvonnan ja epäinhimillisten aseiden, kuten rypäle- tai autonomisten aseiden, kieltämisen puolesta. Edistämme konfliktien ennaltaehkäisemistä ja tuemme YK:n työtä.

Teemme vaikuttamistyötä; muun muassa ei aina niin näkyvä ja ehkä "tylsempi" puoli työstä on se, kun annamme lausuntoja eduskunnalle ja ministeriöille, tapaamme päättäjiä ja päätöksiä valmistelevia virkahenkilöitä eri ajankohtaisissa rauhan ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä. Lisäksi koulutamme kasvatusalan opiskelijoita ja ammattilaisia.

Rauhantyön toimintakeskus Rauhanasema Helsingin Pasilassa tarjoaa puitteet rauhantyölle ja toiminnalle. Olemme jäsen International Peace Bureaussa ja mukana monissa kansainvälisissä verkostoissa.

Lisätietoa: Rauhanliitto.fi ja Fredsforbundet.fi.